درباره ما

درباره ما

رست من یک منوی دیجیتال تحت وب با هدف حذف منوی کاغذی رستوران هاست.
رست من فراتر از یک منوی معمولی است که مشتریان شما می توانند بدون نصب هیچ گونه نرم افزاری با اسکن QR code  موجود روی میز مجموعهتمامی منو شما را با جزئیات کامل مشاهده و اقدام به سفارش نمایند.