با رست من بیشتر بفروش

در گذشته فروش بیشتر وابسته به عواملی مثل محل قرارگیری مجموعه، دکوراسیون شیک و پرهزینه، فضای فیزیکی و … بود اما همه این مسائل هم از دور رقابت خارج شده است و هم مشتری از دکور زیبا و مسائل فزیکی مجموعه‌ها اشباع شده است. امروز فروش بیشتر وقتی اتفاق می‌افتد که شما حضور پررنگ‌تری در فضاهای دیجیتال داشته باشید. در […]